GönderenKonu: KAPITOLA 90  (Okunma sayısı 270 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
KAPITOLA 90
Tarih : 23-04-2016 Saat : 23:56
TŘÍDA XVIII - OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 90 - OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

9001 Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky (včetně kontaktních čoček), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla
9001 10- Optická vlákna, svazky a kabely z optických vláken
9001 10 10-- Kabely pro přenos obrazu
9001 10 90-- Ostatní
9001 20 00- Polarizační materiál v listech nebo deskách
9001 30 00- Kontaktní čočky
9001 40- Brýlové čočky ze skla
9001 40 20-- Nesloužící ke korekci zraku
-- Sloužící ke korekci zraku
--- Oboustranně dokončené
9001 40 41---- Jednoohniskové
9001 40 49---- Ostatní
9001 40 80--- Ostatní
9001 50- Brýlové čočky z ostatních materiálů
9001 50 20-- Nesloužící ke korekci zraku
-- Sloužící ke korekci zraku
--- Oboustranně dokončené
9001 50 41---- Jednoohniskové
9001 50 49---- Ostatní
9001 50 80--- Ostatní
9001 90 00- Ostatní
9002 Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje nebo přístroje, jiné než články z opticky neopracovaného skla
- Objektivy
9002 11 00-- Pro fotografické přístroje, kamery, promítací přístroje, zvětšovací nebo zmenšovací fotografické nebo kinematografické přístroje
9002 19 00-- Ostatní
9002 20 00- Filtry
9002 90 00- Ostatní
9003 Obruby a obroučky pro brýle, pro ochranné brýle nebo pro podobné výrobky, a jejich části a součásti
- Obruby a obroučky
9003 11 00-- Z plastů
9003 19 00-- Z ostatních materiálů
9003 90 00- Části a součásti
9004 Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky
9004 10- Sluneční brýle
9004 10 10-- S opticky opracovanými čočkami
-- Ostatní
9004 10 91--- S čočkami z plastů
9004 10 99--- Ostatní
9004 90- Ostatní
9004 90 10-- S čočkami z plastů
9004 90 90-- Ostatní
9005 Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy a jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, avšak s výjimkou radioastronomických přístrojů
9005 10 00- Binokulární dalekohledy
9005 80 00- Ostatní přístroje
9005 90 00- Části, součásti a příslušenství (včetně podstavců a rámů)
9006 Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě výbojek čísla 8539
9006 10 00- Fotografické přístroje používané k přípravě tiskových štočků nebo válců
9006 30 00- Fotografické přístroje speciálně konstruované k podmořskému použití, k leteckému fotografování nebo k lékařskému nebo chirurgickému vyšetření vnitřních orgánů; srovnávací fotografické přístroje pro účely soudního lékařství nebo pro kriminologické účely
9006 40 00- Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování
- Ostatní fotografické přístroje
9006 51 00-- Se zaměřením přímo objektivem (jednooké zrcadlovky (SLR)), pro svitkové filmy o šířce nepřesahující 35 mm
9006 52 00-- Ostatní, pro svitkové filmy o šířce menší než 35 mm
9006 53-- Ostatní, pro svitkové filmy o šířce 35 mm
9006 53 10--- Fotografické přístroje pro jednorázové použití
9006 53 80--- Ostatní
9006 59 00-- Ostatní
- Přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům
9006 61 00-- Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo (tzv. elektronické blesky)
9006 69 00-- Ostatní
- Části, součásti a příslušenství
9006 91 00-- Fotografických přístrojů
9006 99 00-- Ostatní
9007 Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku
9007 10 00- Kamery
9007 20 00- Promítací přístroje
- Části, součásti a příslušenství
9007 91 00-- Kamer
9007 92 00-- Promítacích přístrojů
9008 Promítací přístroje pro statické snímky, jiné než kinematografické; fotografické přístroje zvětšovací a zmenšovací (jiné než kinematografické)
9008 50 00- Promítací přístroje, zvětšovací a zmenšovací
9008 90 00- Části, součásti a příslušenství
9010 Přístroje a vybavení pro fotografické (včetně kinematografických) laboratoře, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; negatoskopy; promítací plátna
9010 10 00- Přístroje a vybavení pro automatické vyvolávání fotografických (včetně kinematografických) filmů nebo papírů ve svitcích nebo pro automatické exponování vyvolaných filmů na svitky fotografického papíru
9010 50 00- Ostatní přístroje a vybavení pro fotografické (včetně kinematografických) laboratoře; negatoskopy
9010 60 00- Promítací plátna
9010 90 00- Části, součásti a příslušenství
9011 Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci
9011 10- Stereoskopické mikroskopy
9011 10 10-- Vybavené zařízením speciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových destiček
9011 10 90-- Ostatní
9011 20- Ostatní mikroskopy pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci
9011 20 10-- Fotomikrografické mikroskopy vybavené zařízením speciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových destiček
9011 20 90-- Ostatní
9011 80 00- Ostatní mikroskopy
9011 90- Části, součásti a příslušenství
9011 90 10-- Přístrojů podpoložek 90111010 nebo 90112010
9011 90 90-- Ostatní
9012 Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy
9012 10- Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy
9012 10 10-- Elektronové mikroskopy vybavené zařízením speciálně konstruovaným pro manipulaci a přepravu polovodičových destiček nebo ohniskových destiček
9012 10 90-- Ostatní
9012 90- Části, součásti a příslušenství
9012 90 10-- Přístrojů podpoložky 90121010
9012 90 90-- Ostatní
9013 Zařízení s kapalnými krystaly, která nejsou výrobky specifičtěji zahrnutými v jiných číslech; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
9013 10 00- Zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně; periskopy; dalekohledy konstruované jako části a součásti strojů, přístrojů, nástrojů nebo zařízení této kapitoly nebo třídy XVI
9013 20 00- Lasery, jiné než laserové diody
9013 80- Ostatní zařízení, přístroje a nástroje
-- Zařízení s kapalnými krystaly
9013 80 20--- Zařízení s kapalnými krystaly s aktivní maticí
9013 80 30--- Ostatní
9013 80 90-- Ostatní
9013 90- Části, součásti a příslušenství
9013 90 10-- Pro zařízení s kapalnými krystaly (LCD)
9013 90 90-- Ostatní
9014 Busoly, včetně navigačních kompasů; ostatní navigační nástroje a přístroje
9014 10 00- Busoly, včetně navigačních kompasů
9014 20- Nástroje a přístroje pro leteckou nebo kosmickou navigaci (jiné než kompasy)
9014 20 20-- Inerciální navigační systémy
9014 20 80-- Ostatní
9014 80 00- Ostatní nástroje a přístroje
9014 90 00- Části, součásti a příslušenství
9015 Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry
9015 10- Dálkoměry
9015 10 10-- Elektronické
9015 10 90-- Ostatní
9015 20- Teodolity a tachymetry (tacheometry)
9015 20 10-- Elektronické
9015 20 90-- Ostatní
9015 30- Nivelační přístroje
9015 30 10-- Elektronické
9015 30 90-- Ostatní
9015 40- Fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje
9015 40 10-- Elektronické
9015 40 90-- Ostatní
9015 80- Ostatní nástroje a přístroje
-- Elektronické
9015 80 11--- Meteorologické, hydrologické a geofyzikální nástroje a přístroje
9015 80 19--- Ostatní
-- Ostatní
9015 80 91--- Nástroje a přístroje používané v geodézii, topografii, zeměměřičství nebo nivelační nástroje a přístroje; hydrografické nástroje a přístroje
9015 80 93--- Meteorologické, hydrologické a geofyzikální nástroje a přístroje
9015 80 99--- Ostatní
9015 90 00- Části, součásti a příslušenství
9016 00 Váhy o citlivosti 5 cg nebo citlivější, též se závažími
9016 00 10- Váhy
9016 00 90- Části, součásti a příslušenství
9017 Kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje (například kreslicí (rýsovací) stroje, pantografy, úhloměry, kreslicí (rýsovací) soupravy, logaritmická pravítka, počítací kotouče); ruční délková měřidla (například měřicí tyče a měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá
9017 10- Kreslicí (rýsovací) stoly a stroje, též automatické
9017 10 10-- Souřadnicové zapisovače (plottery)
9017 10 90-- Ostatní
9017 20- Ostatní kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje
9017 20 05-- Souřadnicové zapisovače (plottery)
9017 20 10-- Ostatní kreslicí (rýsovací) nástroje a přístroje
9017 20 39-- Označovací nástroje a přístroje
9017 20 90-- Matematické počítací nástroje a přístroje (včetně logaritmických pravítek, počítacích kotoučů a podobně)
9017 30 00- Mikrometry, posuvná měřítka, kalibry a měrky
9017 80- Ostatní nástroje a přístroje
9017 80 10-- Měřicí tyče a měřicí pásma a měřidla s dělením
9017 80 90-- Ostatní
9017 90 00- Části, součásti a příslušenství
9018 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku
- Elektrodiagnostické přístroje (včetně přístrojů na funkční vyšetření nebo kontrolu fyziologických parametrů)
9018 11 00-- Elektrokardiografy
9018 12 00-- Ultrazvukové snímací přístroje (sonografy)
9018 13 00-- Diagnostické zobrazovací přístroje pracující na základě magnetické rezonance
9018 14 00-- Scintigrafické přístroje
9018 19-- Ostatní
9018 19 10--- Monitorovací přístroje pro simultánní monitorování dvou nebo více parametrů
9018 19 90--- Ostatní
9018 20 00- Ultrafialové nebo infračervené zářiče
- Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky
9018 31-- Injekční stříkačky, též s jehlami
9018 31 10--- Z plastů
9018 31 90--- Ostatní
9018 32-- Kovové trubkové jehly a sešívací jehly
9018 32 10--- Kovové trubkové jehly
9018 32 90--- Sešívací jehly
9018 39 00-- Ostatní
- Ostatní zubolékařské nástroje a přístroje
9018 41 00-- Zubní vrtačky, též kombinované na společné základně s jiným zubolékařským zařízením
9018 49-- Ostatní
9018 49 10--- Hroty, kotoučky, vrtáčky a kartáčky, pro zubní vrtačky
9018 49 90--- Ostatní
9018 50- Ostatní oftalmologické nástroje a přístroje
9018 50 10-- Jiné než optické
9018 50 90-- Optické
9018 90- Ostatní nástroje a přístroje
9018 90 10-- Nástroje a přístroje k měření krevního tlaku
9018 90 20-- Endoskopy
9018 90 30-- Zařízení pro dialýzu ledvin (umělé ledviny, dialyzační přístroje)
9018 90 40-- Přístroje pro diatermii
9018 90 50-- Transfuzní a infuzní přístroje
9018 90 60-- Anestetické nástroje a přístroje
9018 90 75-- Přístroje pro stimulaci nervů
9018 90 84-- Ostatní
9019 Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje
9019 10- Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje
9019 10 10-- Elektrické vibrační masážní přístroje
9019 10 90-- Ostatní
9019 20 00- Přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje
9020 00 00 Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů
9021 Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti
9021 10- Ortopedické prostředky a dlahy a prostředky k léčbě zlomenin
9021 10 10-- Ortopedické pomůcky a přístroje
9021 10 90-- Dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin
- Umělé zuby a dentální náhrady
9021 21-- Umělé zuby
9021 21 10--- Z plastů
9021 21 90--- Z ostatních materiálů
9021 29 00-- Ostatní
- Ostatní umělé části těla
9021 31 00-- Umělé klouby
9021 39-- Ostatní
9021 39 10--- Oční protézy
9021 39 90--- Ostatní
9021 40 00- Pomůcky pro nedoslýchavé, kromě jejich částí, součástí a příslušenství
9021 50 00- Srdeční stimulátory, kromě jejich částí, součástí a příslušenství
9021 90- Ostatní
9021 90 10-- Části, součásti a příslušenství pomůcek pro nedoslýchavé
9021 90 90-- Ostatní
9022 Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenky a jiná zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátory vysokého napětí, ovládací panely a stoly, prosvětlovací štíty, vyšetřovací a ozařovací stoly, křesla a podobné výrobky
- Rentgenové přístroje, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů
9022 12 00-- Počítačové tomografické přístroje
9022 13 00-- Ostatní, pro zubolékařské účely
9022 14 00-- Ostatní, pro lékařské, chirurgické nebo zvěrolékařské účely
9022 19 00-- Pro ostatní účely
- Přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů
9022 21 00-- Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely
9022 29 00-- Pro ostatní účely
9022 30 00- Rentgenky
9022 90 00- Ostatní, včetně částí, součástí a příslušenství
9023 00 Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely
9023 00 10- Pro výuku fyziky, chemie nebo technických předmětů
9023 00 80- Ostatní
9024 Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (například kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů)
9024 10- Stroje a přístroje pro zkoušení kovů
-- Elektronické
9024 10 11--- Univerzální nebo pro zkoušky tahem
9024 10 13--- Pro zkoušky tvrdosti
9024 10 19--- Ostatní
9024 10 90-- Ostatní
9024 80- Ostatní stroje a přístroje
-- Elektronické
9024 80 11--- Pro zkoušení textilních materiálů, papíru, kartónu a lepenky
9024 80 19--- Ostatní
9024 80 90-- Ostatní
9024 90 00- Části, součásti a příslušenství
9025 Hydrometry (hustoměry) a podobné plovoucí přístroje, teploměry, pyrometry (žároměry), barometry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračním zařízením, a jakékoliv kombinace těchto přístrojů
- Teploměry a pyrometry (žároměry), nekombinované s jinými přístroji
9025 11-- Kapalinové, s přímým čtením
9025 11 20--- Klinické nebo veterinární teploměry
9025 11 80--- Ostatní
9025 19-- Ostatní
9025 19 20--- Elektronické
9025 19 80--- Ostatní
9025 80- Ostatní přístroje
9025 80 20-- Barometry, nekombinované s jinými přístroji
-- Ostatní
9025 80 40--- Elektronické
9025 80 80--- Ostatní
9025 90 00- Části, součásti a příslušenství
9026 Přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), kromě přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032
9026 10- Na měření nebo kontrolu průtoku nebo hladiny kapalin
-- Elektronické
9026 10 21--- Průtokoměry
9026 10 29--- Ostatní
-- Ostatní
9026 10 81--- Průtokoměry
9026 10 89--- Ostatní
9026 20- Na měření nebo kontrolu tlaku
9026 20 20-- Elektronické
-- Ostatní
9026 20 40--- Přístroje a zařízení na měření tlaku vybavené spirálou nebo kovovou membránou
9026 20 80--- Ostatní
9026 80- Ostatní přístroje a zařízení
9026 80 20-- Elektronické
9026 80 80-- Ostatní
9026 90 00- Části, součásti a příslušenství
9027 Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalorimetrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy
9027 10- Analyzátory plynů nebo kouře
9027 10 10-- Elektronické
9027 10 90-- Ostatní
9027 20 00- Chromatografy a přístroje pro elektroforézu
9027 30 00- Spektrometry, spektrofotometry a spektrografy využívající optické záření (ultrafialové, viditelné, infračervené)
9027 50 00- Ostatní přístroje a zařízení využívající optické záření (ultrafialové, viditelné, infračervené)
9027 80- Ostatní přístroje a zařízení
9027 80 05-- Expozimetry
-- Ostatní
--- Elektronické
9027 80 11---- Přístroje na měření pH a rH (Clarkova exponentu) a ostatní přístroje a zařízení na měření vodivosti
9027 80 13---- Přístroje na měření fyzikálních vlastností polovodičových materiálů nebo podložek LCD nebo připojených izolačních a vodivých vrstev během výrobního procesu polovodičových destiček nebo během výrobního procesu LCD
9027 80 17---- Ostatní
--- Ostatní
9027 80 91---- Viskozimetry, porozimetry a expanzometry
9027 80 99---- Ostatní
9027 90- Mikrotomy; části, součásti a příslušenství
9027 90 10-- Mikrotomy
-- Části, součásti a příslušenství
9027 90 50--- Přístrojů položek 902720 až 902780
9027 90 80--- Mikrotomů nebo analyzátorů plynů nebo kouře
9028 Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů
9028 10 00- Plynoměry
9028 20 00- Měřiče kapalin
9028 30- Elektroměry
-- Pro střídavý proud
9028 30 11--- Jednofázový
9028 30 19--- Vícefázový
9028 30 90-- Ostatní
9028 90- Části, součásti a příslušenství
9028 90 10-- Elektroměrů
9028 90 90-- Ostatní
9029 Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy
9029 10 00- Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje
9029 20- Ukazatele rychlosti a tachometry; stroboskopy
-- Ukazatele rychlosti a tachometry
9029 20 31--- Ukazatele rychlosti pro vozidla
9029 20 38--- Ostatní
9029 20 90-- Stroboskopy
9029 90 00- Části, součásti a příslušenství
9030 Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřidel čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření
9030 10 00- Přístroje a zařízení na měření nebo detekci ionizujícího záření
9030 20- Osciloskopy a oscilografy
9030 20 10-- Katodové
9030 20 30-- Ostatní, s registračním zařízením
-- Ostatní
9030 20 91--- Elektronické
9030 20 99--- Ostatní
- Ostatní přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu napětí, proudu, odporu nebo výkonu
9030 31 00-- Univerzální měřicí přístroje, bez registračního zařízení
9030 32 00-- Univerzální měřicí přístroje, s registračním zařízením
9030 33-- Ostatní, bez registračního zařízení
9030 33 10--- Elektronické
--- Ostatní
9030 33 91---- Voltmetry
9030 33 99---- Ostatní
9030 39 00-- Ostatní, s registračním zařízením
9030 40 00- Ostatní přístroje a zařízení speciálně konstruované pro telekomunikace (například hypsometry (měřiče přeslechu), měřiče zesílení, měřiče zkreslení, psofometry)
- Ostatní přístroje a zařízení
9030 82 00-- Na měření nebo kontrolu polovodičových destiček nebo polovodičových zařízení
9030 84 00-- Ostatní, s registračním zařízením
9030 89-- Ostatní
9030 89 30--- Elektronické
9030 89 90--- Ostatní
9030 90- Části, součásti a příslušenství
9030 90 20-- Přístrojů podpoložky 90308200
9030 90 85-- Ostatní
9031 Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů
9031 10 00- Stroje k vyvažování mechanických součástí
9031 20 00- Zkušební zařízení
- Ostatní optické přístroje a zařízení
9031 41 00-- Na kontrolu polovodičových destiček nebo polovodičových zařízení nebo na kontrolu masek nebo ohniskových destiček používaných k výrobě polovodičových zařízení
9031 49-- Ostatní
9031 49 10--- Projektory na kontrolu profilů
9031 49 90--- Ostatní
9031 80- Ostatní přístroje, zařízení a stroje
-- Elektronické
--- Na měření nebo kontrolu geometrických veličin
9031 80 32---- Na kontrolu polovodičových destiček nebo polovodičových zařízení nebo na kontrolu masek nebo ohniskových destiček používaných k výrobě polovodičových zařízení
9031 80 34---- Ostatní
9031 80 38--- Ostatní
-- Ostatní
9031 80 91--- Na měření nebo kontrolu geometrických veličin
9031 80 98--- Ostatní
9031 90- Části, součásti a příslušenství
9031 90 20-- Přístrojů podpoložky 90314100 nebo optických přístrojů a zařízení na měření povrchové míry znečištění na polovodičových destičkách podpoložky 90314990
9031 90 30-- Přístrojů podpoložky 90318032
9031 90 85-- Ostatní
9032 Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení
9032 10- Termostaty
9032 10 20-- Elektronické
-- Ostatní
9032 10 81--- S elektrickým spouštěcím zařízením
9032 10 89--- Ostatní
9032 20 00- Manostaty
- Ostatní přístroje a zařízení
9032 81 00-- Hydraulické nebo pneumatické
9032 89 00-- Ostatní
9032 90 00- Části, součásti a příslušenství
9033 00 00 Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90