GönderenKonu: KAPITOLA 23 - ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO  (Okunma sayısı 173 defa)

idareci

  • Site Yöneticisi
  • İleti: 668
  • Üyelik Tarihi:
KAPITOLA 23 - ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO
Tarih : 04-04-2016 Saat : 21:56
KAPITOLA 23 - ZBYTKY A ODPADY Z POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO

2301 Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky
2301 10 00- Moučky, šroty a pelety, z masa nebo drobů; škvarky
2301 20 00- Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
2302 Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin
2302 10- Kukuřičné
2302 10 10-- S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních
2302 10 90-- Ostatní
2302 30- Pšeničné
2302 30 10-- S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší
2302 30 90-- Ostatní
2302 40- Z ostatních obilovin
-- Rýžové
2302 40 02--- S obsahem škrobu nepřesahujícím 35 % hmotnostních
2302 40 08--- Ostatní
-- Ostatní
2302 40 10--- S obsahem škrobu nepřesahujícím 28 % hmotnostních, a u nichž podíl propadlý sítem o velikosti otvorů 0,2 mm nepřesahuje 10 % hmotnostních nebo, v opačném případě, u nichž podíl propadlý sítem má obsah popela v sušině 1,5 % hmotnostních nebo větší
2302 40 90--- Ostatní
2302 50 00- Luštěninové
2303 Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet
2303 10- Škrobárenské a podobné zbytky
-- Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině
2303 10 11--- Převyšujícím 40 % hmotnostních
2303 10 19--- Nepřesahujícím 40 % hmotnostních
2303 10 90-- Ostatní
2303 20- Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady
2303 20 10-- Řepné řízky
2303 20 90-- Ostatní
2303 30 00- Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady
2304 00 00 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového oleje
2305 00 00 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci podzemnicového oleje
2306 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci rostlinných tuků nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305
2306 10 00- Z bavlníkových semen
2306 20 00- Ze lněných semen
2306 30 00- Ze slunečnicových semen
- Ze semen řepky nebo řepky olejky
2306 41 00-- Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové
2306 49 00-- Ostatní
2306 50 00- Z kokosových ořechů nebo kopry
2306 60 00- Z palmových ořechů nebo jader
2306 90- Ostatní
2306 90 05-- Z kukuřičných klíčků
-- Ostatní
--- Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje
2306 90 11---- Obsahující 3 % hmotnostní nebo méně olivového oleje
2306 90 19---- Obsahující více než 3 % hmotnostní olivového oleje
2306 90 90--- Ostatní
2307 00 Vinný kal; surový vinný kámen
- Vinný kal
2307 00 11-- Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 7,9 % hm. a obsah sušiny nejméně 25 % hmotnostních
2307 00 19-- Ostatní
2307 00 90- Surový vinný kámen
2308 00 Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Výlisky z hroznů (matoliny)
2308 00 11-- Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 4,3 % hm. a obsah sušiny nejméně 40 % hm.
2308 00 19-- Ostatní
2308 00 40- Žaludy a koňské kaštany; ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů
2308 00 90- Ostatní
2309 Přípravky používané k výživě zvířat
2309 10- Výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej
-- Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky
--- Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup
---- Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu
2309 10 11----- Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 13----- Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 15----- Obsahující nejméně 50 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 19----- Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků
---- Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu
2309 10 31----- Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 33----- Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 39----- Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
---- Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu
2309 10 51----- Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 53----- Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 59----- Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 10 70--- Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
2309 10 90-- Ostatní
2309 90- Ostatní
2309 90 10-- Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců
2309 90 20-- Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 k této kapitole
-- Ostatní, včetně premixů
--- Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky
---- Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo maltodextrinový sirup
----- Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10 % hmotnostních nebo méně škrobu
2309 90 31------ Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 33------ Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 35------ Obsahující nejméně 50 % hmotnostních, avšak méně než 75 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 39------ Obsahující nejméně 75 % hmotnostních mléčných výrobků
----- Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu
2309 90 41------ Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 43------ Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 49------ Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
----- Obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu
2309 90 51------ Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 53------ Obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 59------ Obsahující nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků
2309 90 70---- Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup, avšak obsahující mléčné výrobky
--- Ostatní
2309 90 91---- Řepné řízky s přídavkem melasy
2309 90 96---- Ostatní