TURKEXIM Importers Search Engine                                                                                          
  • https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

gümrük vergisi oranları - fasıl 27

 Fasıl 27 Gümrük Vergisi Oranları 

Etiketler : fasıl 27,gümrük vergisi,gümrük vergileri,gümrük vergisi oranları 2014,
antrasit gümrük vergisi,taşkömürü gümrük vergisi,benzol gümrük vergisi,

kreozot yağı ithalat vergisi,ksilol (ksilen) ithalat vergisi,toluol (toluen) ithalat vergisi,
naftalin ithalat vergisi oranları,white spirit ithalat gümrük vergisi,motorin ithalat vergisi
deniz motorini gümrük vergisi,parafin gümrük vergisi
» Benzer konular : Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır,Örnek Gümrük Vergisi Hesaplama   

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


   GÜMRÜK TARİFE CETVELİGÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
   4 
G.T.İ.P.MADDE İSMİ1235678
2701.11.00.00.00Antrasit  MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2701.12.10.00.00Kokluk taşkömürüMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2701.12.90.00.00Diğerleri MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2701.19.00.00.00Diğer taşkömürleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2701.20.00.00.11BriketlerMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2701.20.00.00.12TopaklarMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2701.20.00.00.19DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2702.10.00.00.00Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş)  MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2702.20.00.00.00Aglomere linyit MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2703.00.00.00.11Tarımda kullanılan turbaMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2703.00.00.00.12Tarımda kullanılan  aglomere turba MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2703.00.00.00.19DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2704.00.10.00.00Taşkömüründen elde edilen kok ve semikokMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2704.00.30.00.00Linyitten elde edilen kok ve semikokMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2704.00.90.10.00Karni kömürüMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2704.00.90.90.00DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2705.00.00.00.00Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri  gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar
hariç)
MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2706.00.00.00.11Taşkömürü katranıMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2706.00.00.00.19DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2707.10.00.00.00Benzol (benzen)0000003(1)
2707.20.00.00.00Toluol (toluen)0000003(1)
2707.30.00.00.00Ksilol (ksilen)0000003(1)
2707.40.00.00.00NaftalinMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2707.50.00.00.11Solvent nafta (çözücü nafta)0000003(1)
2707.50.00.00.19Diğerleri 0000003(1)
2707.91.00.00.00Kreozot yağları0000001,7
2707.99.11.00.00200°C'ye  kadar  sıcaklıkta,  hacim  itibariyle  % 90  veya   daha   fazla  damıtılmış  ham   hafif  yağlar0000001,7
2707.99.19.00.00DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2707.99.20.00.00Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; AntrasenMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2707.99.50.00.11Piridin0000001,7
2707.99.50.00.12Akridin0000001,7
2707.99.50.00.13Anilin0000001,7
2707.99.50.00.19Diğerleri0000001,7
2707.99.80.00.11Krezoller0000001,2
2707.99.80.00.12Ksilenoller0000001,2
2707.99.80.00.13Kinoller0000001,2
2707.99.80.00.19Diğerleri0000001,2
2707.99.91.00.0028.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar (2)MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2707.99.99.00.00Diğerleri0000001,7
2708.10.00.00.00ZiftMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2708.20.00.00.00Zift kokuMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2709.00.10.00.00Tabii gazın kondanseleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2709.00.90.00.00DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2710.12.11.00.00Özel  bir  işleme  tabi  tutulacak  olanlar (2)0000004,7(3)
2710.12.15.00.11Yakıt Nafta(2)0000004,7(3)
2710.12.15.00.19Diğerleri(2)0000004,7(3)
2710.12.21.00.00White spirit0000004,7
2710.12.25.00.00Diğerleri0000004,7
2710.12.31.00.00Uçak benzini 0000004,7
2710.12.41.00.00Oktanı (RON) 95'den az olanlar0000004,7
2710.12.45.00.11Kurşunsuz benzin 95 oktan0000004,7
2710.12.45.00.12Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan0000004,7
2710.12.45.00.19Diğerleri0000004,7
2710.12.49.00.11Kurşunsuz benzin 98 oktan0000004,7
2710.12.49.00.19Diğerleri0000004,7
2710.12.51.00.00Oktanı (RON) 98'den az olanlar0000004,7
2710.12.59.00.00Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 0000004,7
2710.12.70.00.00Benzin tipi jet yakıtı0000004,7
2710.12.90.00.11Diğer solventler (çözücüler)0000004,7
2710.12.90.00.19Diğerleri0000004,7
2710.19.11.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (2)0000004,7(3)
2710.19.15.00.002710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2)0000004,7(3)
2710.19.21.00.00Jet yakıtı0000004,7(3)
2710.19.25.00.11Gazyağı0000004,7
2710.19.25.00.19Diğerleri0000004,7
2710.19.29.00.00Diğerleri0000004,7
2710.19.31.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar  (2)0000003,5(3)
2710.19.35.00.002710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2) 0000003,5(3)
2710.19.43.00.11Motorin0000003,5(3)
2710.19.43.00.12Deniz motorini (DMX)0000003,5(3)
2710.19.43.00.13Deniz motorini (DMA)0000003,5(3)
2710.19.43.00.14Deniz motorini (DMB)0000003,5(3)
2710.19.43.00.15Deniz motorini (DMC)0000003,5(3)
2710.19.43.00.28Diğerleri0000003,5(3)
2710.19.46.00.13Deniz motorini (DMX)0000003,5(3)
2710.19.46.00.14Deniz motorini (DMA)0000003,5(3)
2710.19.46.00.15Deniz motorini (DMB)0000003,5(3)
2710.19.46.00.16Deniz motorini (DMC)0000003,5(3)
2710.19.46.00.28Diğerleri0000003,5(3)
2710.19.47.00.13Deniz motorini (DMX)0000003,5(3)
2710.19.47.00.14Deniz motorini (DMA)0000003,5(3)
2710.19.47.00.15Deniz motorini (DMB)0000003,5(3)
2710.19.47.00.16Deniz motorini (DMC)0000003,5(3)
2710.19.47.00.18Diğerleri0000003,5(3)
2710.19.48.00.11Deniz motorini (DMB)0000003,5(3)
2710.19.48.00.12Deniz motorini (DMC)0000003,5(3)
2710.19.48.00.19Diğerleri0000003,5(3)
2710.19.51.00.00Özel  bir  işleme  tabi  tutulacak  olanlar (2) 0000003,5(3)
2710.19.55.00.002710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2)0000003,5(3)
2710.19.62.00.10Kalorifer Yakıtı0000003,5
2710.19.62.00.11Fuel oil0000003,5
2710.19.62.00.12Denizcilik yakıtı (RMA-30)0000003,5
2710.19.62.00.13Denizcilik yakıtı (RMB-30)0000003,5
2710.19.62.00.14Denizcilik yakıtı (RMD-80)0000003,5
2710.19.62.00.15Denizcilik yakıtı (RME-180)0000003,5
2710.19.62.00.16Denizcilik yakıtı (RMF-180)0000003,5
2710.19.62.00.17Denizcilik yakıtı (RMG-380)0000003,5
2710.19.62.00.18Denizcilik yakıtı (RMH-380)0000003,5
2710.19.62.00.19Denizcilik yakıtı (RMK-380)0000003,5
2710.19.62.00.20Denizcilik yakıtı (RMH-700)0000003,5
2710.19.62.00.23Denizcilik yakıtı (RMK-700)0000003,5
2710.19.62.00.29Diğerleri 0000003,5
2710.19.64.00.10Kalorifer Yakıtı0000003,5
2710.19.64.00.11Fuel oil0000003,5
2710.19.64.00.12Denizcilik yakıtı (RMA-30)0000003,5
2710.19.64.00.13Denizcilik yakıtı (RMB-30)0000003,5
2710.19.64.00.14Denizcilik yakıtı (RMD-80)0000003,5
2710.19.64.00.15Denizcilik yakıtı (RME-180)0000003,5
2710.19.64.00.16Denizcilik yakıtı (RMF-180)0000003,5
2710.19.64.00.17Denizcilik yakıtı (RMG-380)0000003,5
2710.19.64.00.18Denizcilik yakıtı (RMH-380)0000003,5
2710.19.64.00.21Denizcilik yakıtı (RMK-380)0000003,5
2710.19.64.00.22Denizcilik yakıtı (RMH-700)0000003,5
2710.19.64.00.23Denizcilik yakıtı (RMK-700)0000003,5
2710.19.64.00.29Diğerleri 0000003,5
2710.19.68.00.11Yüksek Kükürtlü Fuel oil0000003,5
2710.19.68.00.12Denizcilik yakıtı (RMA-30)0000003,5
2710.19.68.00.13Denizcilik yakıtı (RMB-30)0000003,5
2710.19.68.00.14Denizcilik yakıtı (RMD-80)0000003,5
2710.19.68.00.15Denizcilik yakıtı (RME-180)0000003,5
2710.19.68.00.16Denizcilik yakıtı (RMF-180)0000003,5
2710.19.68.00.17Denizcilik yakıtı (RMG-380)0000003,5
2710.19.68.00.18Denizcilik yakıtı (RMH-380)0000003,5
2710.19.68.00.21Denizcilik yakıtı (RMK-380)0000003,5
2710.19.68.00.22Denizcilik yakıtı (RMH-700)0000003,5
2710.19.68.00.23Denizcilik yakıtı (RMK-700)0000003,5
2710.19.68.00.29Diğerleri0000003,5
2710.19.71.00.00Özel  bir  işleme  tabi  tutulacak  olanlar (2)                               0000003,7(3)
2710.19.75.00.002710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle  kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2)0000003,7(3)
2710.19.81.00.00Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 0000003,7
2710.19.83.00.00Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar                               0000003,7
2710.19.85.00.00Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                0000003,7
2710.19.87.00.00Dişli yağları ve redüktör yağları                                        0000003,7
2710.19.91.00.00Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar    0000003,7
2710.19.93.00.00Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar                                                   0000003,7
2710.19.99.00.21 Spindle Oil0000003,7
2710.19.99.00.22Light Neutral0000003,7
2710.19.99.00.23Heavy Neutral0000003,7
2710.19.99.00.24Bright Stock0000003,7
2710.19.99.00.25Diğer madeni yağlar0000003,7
2710.19.99.00.98Diğerleri0000003,7
2710.20.11.00.11Motorin0000003,5(3)
2710.20.11.00.19Diğerleri0000003,5(3)
2710.20.15.00.00Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler0000003,5(3)
2710.20.17.00.00Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,021y'i geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler0000003,5(3)
2710.20.19.00.00Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,1'i geçenler0000003,5(3)
2710.20.31.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçmeyenler0000003,5
2710.20.35.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler0000003,5
2710.20.39.00.00Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçenler0000003,5
2710.20.90.00.00Diğer yağlar0000003,7
2710.91.00.00.00Poliklorlu bifeniller (PCB'ler), poliklorlu terfeniller (PCT'ler) veya polibromlu bifeniller (PBB'ler) içerenler0000003,5
2710.99.00.00.00Diğerleri0000003,5(1)
2711.11.00.00.00Doğal gaz                                                        0000000,7(3)
2711.12.11.00.00Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar      0000008
2711.12.19.00.00Diğer amaçlar için kullanılanlar (2)                              MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2711.12.91.00.00Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (2)                            0000000,7(3)
2711.12.93.00.002711.12.91.00  Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2)0000000,7(3)
2711.12.94.00.00% 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 99'dan daha az saflıkta  olanlar0000000,7
2711.12.97.00.00Diğerleri0000000,7
2711.13.10.00.00Özel  bir  işleme  tabi  tutulacak  olanlar (2)0000000,7(3)
2711.13.30.00.002711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir  işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2)0000000,7(3)
2711.13.91.00.00% 90'dan daha fazla saflıkta fakat % 95'den daha az saflıkta olanlar0000000,7
2711.13.97.00.00Diğerleri0000000,7
2711.14.00.00.11Etilen000000   0,7(3)
2711.14.00.00.12Propilen000000   0,7(3)
2711.14.00.00.13Bütilen 000000   0,7(3)
2711.14.00.00.14Bütadien000000   0,7(3)
2711.19.00.00.11Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)000000   0,7(3)
2711.19.00.00.12Etan000000   0,7(3)
2711.19.00.00.13Metan000000   0,7(3)
2711.19.00.00.19Diğerleri000000   0,7(3)
2711.21.00.00.00Doğal gaz000000   0,7(3)
2711.29.00.00.11Propan000000   0,7(3)
2711.29.00.00.12Bütan000000   0,7(3)
2711.29.00.00.13Etilen000000   0,7(3)
2711.29.00.00.14Propilen000000   0,7(3)
2711.29.00.00.15Bütilen 000000   0,7(3)
2711.29.00.00.16Bütadien000000   0,7(3)
2711.29.00.00.17Metan000000   0,7(3)
2711.29.00.00.18Etan000000   0,7(3)
2711.29.00.00.29Diğerleri000000   0,7(3)
2712.10.10.00.00Ham vazelin000000   0,7(3)
2712.10.90.00.00Diğerleri0000002,2
2712.20.10.00.00Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560'ı geçmeyen)MuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2712.20.90.00.11Ham parafin0000002,2
2712.20.90.00.19Diğerleri0000002,2
2712.90.11.00.11Ham ozokerit0000000,7
2712.90.11.00.12Ham linyit mumu 0000000,7
2712.90.11.00.13Ham turba mumu0000000,7
2712.90.19.00.11Ham olmayan ozokerit0000002,2
2712.90.19.00.12Ham olmayan linyit mumu 0000002,2
2712.90.19.00.13Ham olmayan turba mumu0000002,2
2712.90.31.00.00Özel  bir  işleme  tabi  tutulacak  olanlar (2)000000   0,7(3)
2712.90.33.00.002712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir    işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (2)000000   0,7(3)
2712.90.39.00.00Diğer amaçlar için kullanılanlar000000   0,7
2712.90.91.00.00Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva eden alken-1 karışımlarıMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2712.90.99.10.00Parafin0000002,2
2712.90.99.90.00Diğerleri0000002,2
2713.11.00.00.00Kalsine edilmemişMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2713.12.00.00.00Kalsine edilmişMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2713.20.00.00.11Penetrasyon asfaltMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2713.20.00.00.12BlownMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2713.20.00.00.19DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2713.90.10.00.0028.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar (2)000000   0,7(3)
2713.90.90.00.11Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları 0000000,7
2713.90.90.00.19Diğerleri0000000,7
2714.10.00.00.00Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlarMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2714.90.00.00.11Tabii bitümenMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2714.90.00.00.12Tabii asfaltMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2714.90.00.00.13Asfaltlı kayalarMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2714.90.00.00.14AsfaltitlerMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2714.90.00.00.19DiğerleriMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2715.00.00.00.00Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlarMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
2716.00.00.00.00Elektrik enerjisiMuafMuafMuafMuafMuafMuafMuaf
(1) Bu G.T.İ.P.'da yer alan eşyadan özel bir işleme tabi tutulanları için, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olması kaydıyla gümrük vergisi % 0 uygulanır.
(2) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(3) Gümrük vergisi % 0 uygulanır.

Yorumlar - Yorum Yaz