• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Kombineeritud Nomenklatuur 2015,I JAOTIS,GRUPP 01

I JAOTIS ELUSLOOMAD; LOOMSED TOOTED


GRUPP 01 ELUSLOOMAD


Kood         Kirjeldus

0101         Elushobused, -eeslid, -muulad ja -hobueeslid

01012100 Tõupuhtad aretushobused
010129 Elushobused (v.a tõupuhtad aretushobused)
01012910 Tapahobused
01012990 Elushobused (v.a tõupuhtad aretushobused ja tapahobused)
01013000 Eluseeslid (v.a tõupuhtad aretuseeslid)
01019000 Elusmuulad ja -hobueeslid

0102 Elusveised
010221 Tõupuhtad aretusveised
01022110 Tõupuhtad aretusmullikad (poegimata emasveised)
01022130 Tõupuhtad aretuslehmad (v.a mullikad)
01022190 Tõupuhtad aretusveised (v.a mullikad ja lehmad)
010229 Elusveised (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01022905 Elusveised alamperekonnast Bibos või Poephagus (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01022910 Elusveised massiga kuni 80 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01022921 Elusveised massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg tapaloomaks
01022929 Elusveised massiga üle 80 kg, kuid mitte üle 160 kg (v.a tapaloomad ja tõupuhtad aretusloomad)
01022941 Veised massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg tapaloomaks
01022949 Elusveised massiga 160 kuni 300 kg (v.a tapaloomad ja tõupuhtad aretusloomad)
01022951 Elusmullikad (poegimata emasveised) massiga üle 300 kg tapaloomaks
01022959 Elusmullikad (poegimata emasveised) massiga üle 300 kg (v.a tapaloomad ja tõupuhtad aretusloomad)
01022961 Eluslehmad massiga üle 300 kg tapaloomaks (v.a mullikad)
01022969 Eluslehmad massiga üle 300 kg (v.a tapaloomad ja tõupuhtad aretusloomad ning mullikad)
01022991 Elusveised massiga üle 300 kg tapaloomaks (v.a mullikad ja lehmad)
01022999 Elusveised massiga üle 300 kg (v.a tapaloomad, mullikad, lehmad ja tõupuhtad aretusloomad)
01023100 Tõupuhtad aretuspühvlid ja piisonid
010239 Eluspühvlid ja piisonid (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01023910 Elusad eluspühvli ja piisoni kodustatud liigid (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01023990 Eluspühvlid ja piisonid (v.a kodustatud liigid ja tõupuhtad aretusloomad)
010290 Elusveislased (v.a veised, pühvlid ja piisonid)
01029020 Tõupuhtad elusveislased (v.a veised, pühvlid ja piisonid)
01029091 Elusveislaste kodustatud liigid (v.a veised, pühvlid ja piisonid, tõupuhtad aretusloomad)
01029099 Elusveislased (v.a veised, pühvlid ja piisonid, tõupuhtad aretusloomad ja kodustatud liigid)

0103 Elussead

01031000 Tõupuhtad aretussead
010391 Elussead massiga alla 50 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01039110 Elusad kodusead massiga alla 50 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01039190 Elusad metssead massiga alla 50 kg
010392 Tõupuhtad elussead massiga 50 kg ja rohkem (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01039211 Elusad koduemised, kes on vähemalt korra poeginud, massiga vähemalt 160 kg (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01039219 Elusad kodusead massiga 50 kg ja rohkem (v.a vähemalt korra poeginud emised massiga 160 kg ja rohkem ning tõupuhtad aretusloomad)
01039290 Elusad metssead massiga 50 kg ja rohkem

0104 Eluslambad ja -kitsed

010410 Eluslambad
01041010 Tõupuhtad aretuslambad
01041030 Elustalled (kuni aasta vanused) (v.a tõupuhtad aretusloomad)
01041080 Eluslambad (v.a talled ja tõupuhtad aretusloomad)
010420 Eluskitsed
01042010 Tõupuhtad aretuskitsed
01042090 Eluskitsed (v.a tõupuhtad aretusloomad)

0105 Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad)

010511 Eluskanad liigist Gallus domesticus massiga kuni 185 g
01051111 Eluskanad massiga kuni 185 g liigi Gallus domesticus munakana vanavanem- ja vanemkarja munaliinidest
01051119 Eluskanad massiga kuni 185 g liigi Gallus domesticus munakana vanavanem- ja vanemkarjast (v.a munaliinidest)
01051191 Eluskanad massiga kuni 185 g liigi Gallus domesticus munaliinidest (v.a munakana vanavanem- ja vanemkari)
01051199 Eluskanad massiga kuni185 g liigist Gallus domesticus (v.a munakana vanavanem- ja vanemkari ning munaliinid)
01051200 Eluskodukalkunid massiga kuni 185 g
01051300 Eluskodupardid massiga kuni 185 g
01051400 Eluskoduhaned massiga kuni 185 g
01051500 Elusad kodupärlkanad massiga kuni 185 g
01059400 Eluskanad liigist Gallus domesticus massiga üle 185g
010599 Eluskodupardid, -haned, kalkunid ja pärlkanad massiga üle 185 g
01059910 Eluskodupardid massiga üle 185 g
01059920 Eluskoduhaned massiga üle 185 g
01059930 Eluskodukalkunid massiga üle 185 g
01059950 Elusad kodupärlkanad massiga üle 185 g

0106 Elusloomad (v.a hobused, eeslid, muulad, hobueeslid, veised, sead, lambad, kitsed, kodulinnud, kalad, koorikloomad, limused ja teised veeselgrootud ning mikroorgaanilised kultuurid jne)

01061100 Elusesikloomalised
01061200 Elusvaalad, -delfiinid ja -pringlid (imetajad seltsist Cetacea), lamantiinid ja dugongid (imetajad seltsist Sirenia); hülged, merilõvid ja morsad (imetajad alamseltsist Pinnipedia)
01061300 Eluskaamelid ja muud kaamellased (Camelidae)
010614 Elusküülikud ja jänesed
01061410 Eluskoduküülikud
01061490 Elusküülikud ja jänesed
01061900 Elusimetajad (v.a esikloomalised, vaalad, delfiinid ja pringlid, lamantiinid ja dugongid, hülged, merilõvid ja morsad, kaamelid ja muud kaamellased, küülikud ja jänesed, hobused, eeslid, muulad, hobueeslid, veislased, sead, lambad, kitsed)
01062000 Elusroomajad (maod, kilpkonnad, alligaatorid, kaimanid, iguaanad, gaavialid ja sisalikud)
01063100 Elusröövlinnud
01063200 Eluspapagoilised (k.a papagoid, aarad ja kakaduud)
01063300 Elusjaanalinnud ja emud (Dromianus novaehollandiae)
010639 Eluslinnud (v.a röövlinnud, papagoilised (k.a papagoid, aarad ja kakaduud), jaanalinnud ja emud)
01063910 Elustuvid
01063980 Eluslinnud (v.a röövlinnud, papagoilised (k.a papagoid, aarad ja kakaduud), jaanalinnud, emud ja tuvid)
01064100 Elusmesilased
01064900 Elusputukad (v.a mesilased)
01069000 Elusloomad (v.a imetajad, roomajad, linnud, putukad, kalad, koorikloomad, molluskid ja teised veeselavad selgrootud ning mikroorganismide kultuurid)Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence